BIBLE STUDY : Bro. J. SAM JEBADURAI – 18/04/18 – HD